IVF Başarısını Etkileyen Faktörler

Tüp Bebek Uygulamalarında Gebe Kalma Şansını Belirleyen Faktörler?

Tüp bebek uygulamalarında gebe kalma şansını belirleyen birçok nokta vardır. Bunlardan en önemlisi tedavi görmekte olan kadının yaşıdır. Gebe kalma şansı 35 yaşından genç kadınlarda en yüksek seviyede iken yaş ilerledikçe bu oran azalır.  Buna ek olarak over rezervinin azalması (yüksek FSH), gelişen follikül sayısının ve elde edilen yumurta sayısının az olması ve yumurtaların uygun kalitede olmaması IVF başarısını etkiler. Sperm morfolojisi ve sigara kullanımı da IVF başarısını etkiler.

Rahim duvarına baskı yapan veya düzensizleştiren myom, polip, doğumsal anomali veya yapışıklıkların olması, geçirilmiş rahim içi operasyon veya kürtajlar, enfeksiyonlar (özellikle genital tüberküloz geçirenler), tüplerin tıkanması sonucu sıvı toplanması (hidrosalpenks) gebelik başarrisini etkileyebilecek diğer nedenlerdir.