Ovarian Drilling

PKO (polikistik over hastalığı) hastalarında özelliklede ilaca dirençli olgularda tercih edilebilen cerrahi tedavi yöntemidir.

Laparoskopik olarak overin dış yüzünde bulunan küçük kistlerin iğne koter ile elektrik enerjisi kullanılarak delinmesi esasına dayanır.

Her overde en az 8-10 kist bu şekilde delinir ve vakaların birçoğunda kendiliğinden yumurtlama ilerleyen dönemlerde görülerek gebelik şansı arttırılır.

Media